НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Науково-технічна діяльність проводиться за такими науковими напрямками:
- дослідження щодо удосконалення та розвитку телекомунікаційних мереж сУкраїни;
- дослідження щодо удосконалення та розвитку системи метрологічного забезпечення галузі зв’язку;
- інформаційно-аналітичне забезпечення підприємств сфери телекомунікації;
- підтвердження відповідності техніки зв’язку, у тому числі у законодавчо регульованій сфері.
Основними завданнями відповідно до напрямків діяльності Підприємства є:
- проведення фундаментальних, прикладних і системних досліджень з питань побудови і розвитку телекомунікаційних мереж;
- проведення досліджень в галузі перспективних технологій передавання інформації;
- організація і проведення системних і прикладних досліджень з питань удосконалення та розвитку системи метрологічної забезпечення галузі зв’язку;
- розроблення концепцій, програм, основних положень розвитку телекомунікаційних мереж, системи метрологічної забезпечення галузі зв’язку;
- розроблення керівних, нормативно-технічних та нормативно-методичних документів;
- розроблення і надання консалтингових послуг зі створення інформаційних систем;
- підготовка науково-технічних експертних висновків за визначеними напрямками науково-технічної діяльності;
- проведення робіт з підтвердження відповідності техніки зв’язку, в тому числі в законодавчо регульованій сфері, а також атестації технічних засобів, які використовуються при розрахунках за послуги електрозв’язку;
- проведення робіт з атестації вимірювальних та калібрувальних лабораторій, а також повірки засобів вимірювальної техніки;
- розроблення та виготовлення спеціальних технічних засобів для сфери метрологічного забезпечення телекомунікаційних мереж;
- проведення науково-технічних заходів: форумів, конференцій, семінарів, нарад тощо;
- проведення тренінгів з впровадження результатів науково-дослідних робіт, виконаних Підприємством, на замовлення юридичних осіб;
- участь у роботі міжнародних організацій за дорученням Уповноваженого органу управління.
Підприємство несе відповідальність перед Уповноваженим органом управління за стан науково-технічного забезпечення галузі зв’язку із зазначених напрямків діяльності.